* לא כולל סיומות דומיין מסוימות ודומיינים שחודשו לאחרונה